Les persones

”El amor es una muestra mortal de la inmortalidad”. Pessoa

" La mort és la gran certesa silenciada del nostre temps " Antoine de Saint-Exupéry