L'Amor Absolut

“Hi ha una força extremadament poderosa per a la qual fins ara la ciència no ha trobat una explicació formal. És una força que inclou i governa totes les altres, i que fins i tot és darrere qualsevol fenomen que opera dins l’univers i que encara no ha estat identificat per nosaltres. Aquesta força universal és l’AMOR.

Quan els científics cercaven una teoria unificada de l’univers oblidaren la més invisible i poderosa de les forces.

L’Amor és Llum, atès que il·lumina a qui el dona i el rep. L’Amor és gravetat, perquè fa que unes persones se sentin atretes per unes altres. L’Amor és potència, perquè multiplica el millor que tenim, i permet que la humanitat no s’extingeixi en el seu egoisme cec. L’amor revela i desvela. Per amor hom viu i mor. L’Amor és Déu, i Déu és Amor.

Aquesta força ho explica tot i dona sentit en majúscula a la vida. Aquesta és la variable que hem obviat durant massa temps, tal volta perquè l’amor ens fa por, ja que és l’única energia de l’univers que l’ésser humà no ha après a manejar a voler.”

(Fragment de la Carta El Poder de l’Amor, atribuïda a Albert Einstein))